บุหรี่ไฟฟ้า: ทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นหรือไม่?

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพของประชากรไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ปีละกว่า 70,000 คน

วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ สถิติจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า นักเรียนมัธยมปลายร้อยละ 17 เคยสูบบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ ผู้ใช้สูดไอเหล่านี้เข้าปอด

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ หลายคนมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

 • นิโคติน: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่มีนิโคติน นิโคตินเป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมอง
 • สารเคมี: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีหลายชนิด สารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพ
 • โรคปอด: มีรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น

 • สมอง: วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากนิโคตินมากกว่าผู้ใหญ่ นิโคตินอาจส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง
 • การติดยา: วัยรุ่นมีแนวโน้มติดนิโคตินได้ง่าย
 • ประตูสูบบุหรี่: บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นประตูสู่การสูบบุหรี่มวน

ข้อควรระวัง

 • กฎหมาย: กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน
 • การโฆษณา: บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ามักโฆษณาสินค้าให้กับวัยรุ่น
 • ข้อมูลเท็จ: มีข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าบนอินเทอร์เน็ต

บทสรุป

บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น

วัยรุ่นควรห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทุกชนิด

แนวทางป้องกัน

 • ผู้ปกครองควรพูดคุยกับลูกหลานเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
 • โรงเรียนควรให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
 • สื่อมวลชนควรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *